پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر » یک روز دست شاه را میبوسند و روز دیگر دست ولی‌ فقیه را،خاصیت جوامع استبداد زده چنین است
 

 

 

یک روز دست شاه را میبوسند و روز دیگر دست ولی‌ فقیه را،خاصیت جوامع استبداد زده چنین است

بوسه بر دست دیکتاتورها؟تاریخ ایران غم بار است، در طول تاریخ هر زمان ملت ایران

دیکتاتوری را سرنگون کرده اند متأسفانه دیکتاتوری دیگر بر جایگاه دیکتاتور پیشین تکیه زده است

 


ارسال به:  Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

Azadegi.comنظر مخاطبان: