پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر » يک مقام مسئول در ج.ا خطاب به يک خبرنگار:اينجا ايرانه!من الان ميگم حراست شما را بگيره!
 

 

 

یک مقام مسئول در ج.ا خطاب به یک خبرنگار:اینجا ایرانه!من الان میگم حراست شما را بگیره!


ارسال به:  Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

Azadegi.comنظر مخاطبان: