پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر » درخواست کمک سيد علي خامنه اي از محمود احمدي نژاد و هاشمي رفسنجاني
 

 

 

درخواست کمک سید علی خامنه ای از محمود احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی

در روزهای اخیر اختلاف بر سر ماندن یا استعفای وزیر اطلاعات بین احمدی نژادو سید علی خامنه ای به طور گسترده ای به فضای رسانه های حکومتی نیز کشیده شده تا انجا که بسیاری از مفسران نوشتن و انتشار نامه خامنه ای به وزیر اطلاعات مبنی بر ابقائ در پست وزارت اطلاعات و نامه متعاقب بیش از دویست نماینده مجلس در جهت ادامه فعالیت حیدر مصلحی را بیانگر شکاف عمیق درحاکمیت و لشکر کشی شخص ولی فقیه در جهت مرعوب ساختن باند احمدی نژاد و رحیم مشاعی میدانند که در طول صدارت بیست ساله خامنه ای بی سابقه بوده است.
در این جدال و کشاکش که حوزه و میزان اختیارات رهبری بیش از هر زمان دیگری به چالش کشیده میشود؛دبیر مجمعع تشخیص مصلحت نظام،محسن رضائی با انتشار نامه ای در سایت تابناک بدون اشاره مستقیم به جدال طرفین ،ضمن مطرح کردن پیشنهاد تغییر وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات   زیر نظر  رهبر،خطاب به احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی چنین مینویسد:از آقای احمدی نژاد و آقای هاشمی انتظار این است که امسال بیش از سال گذشته، در تقویت انسجام ملی و پیشرفت کشور و کمک به رهبری پیشگام شوند.

از متن نامه انتشاری میانجیگرانه محسن رضائی می توان به استیصال و عجز رهبری ناشی از عدم تمکین احمدی نژاد به آنچه که از ان با عنوان(حکم حکومتی)یاد میشود،پی برد.گذشته از ان،طرح  پیشنهادی محسن رضائی از تبدیل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات و قرار دادن زیر حاکمیت(رهبر)بدین معناست که وزارت اطلاعات را از وزارتخانه ای که تابع دولت و تحت نظارت مجلس قرار دارد را خارج کنند و ان را تحت عنوان سازمان و زیر نظر و تابع رهبر قرار دهند به نحوی که بمانند سازمان صدا و سیما همه عزل و نصبها بدون واسطه توسط شخص خامنه ای انجام شود و سازمان نیز صرفا به مقام رهبری پاسخگو خواهد شد نه دولت یامجلس.این طرح چاپلوسانه رضائی هر چند از دیدگاه ولی فقیه مطلقه  میتواند به مثابه نوش داروئی پس از مرگ سهراب تلقی شودولی از سوی دیگر در صورتی که این طرح عملی شود امکان رویاروئی های اینچنینی احتمالی بین رهبر و رئیس دولت به صفر میرسد و در واقع رهبر را از صرف هزینه های سنگین سیاسی (حکم حکومتی)معاف و بی نیاز میگرداند.
هنوز هیچ یک از ارگان های رهبری یا مطبوعات وابسته به نامه انتشاری محسن رضائی واکنشی نشان نداده اند ولی  به نظر مرسد این نامه میانجیگرانه محسن رضائی سرنوشت مشابه نامه پیشینشان به رهبری که تحت عنوان(فریاد ها علیه نامه ای که فهمیده نشد)را پیدا کند و محتملا روزنامه کیهان با طرح این موضوع که رهبری هیچ زمان نیازی به  کمک احمدی نژاد و هاشمی طرفدار فتنه!ندارد بار دیگر محسن رضائی را در حالت تدافعی قرار دهد که طبق معمول  منجر به کوتاه امدن و غلط کردم های مکرر برادر رضائی(میانجی گر خود خوانده)خواهد شد. 

فضائل عزیزان-فعال سیاسی farzadazizan@yahoo.com


ارسال به:  Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

Azadegi.comارسال نظر برای این مطلب بسته شده است.