پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر » عليرضا نوري زاده همچنان به منتقدان خود خط و نشان ميکشد
 

 

 

علیرضا نوری زاده همچنان به منتقدان خود خط و نشان میکشد

پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر :
علیرغم گذشت بیش از یک ماه از ماجرای«مدحی گیت» موج فزاینده انتقادها علیه نوری زاده در میان شخصیت ها و گروهای سرشناس اپوزیسیون با شدت و حدت همچنان ادامه دارد به گونه ای که علیرضا نوری زاده در جمع بسیاری از فعالان سیاسی به «مدحی دوم» اشتهار یافته است.جالب اینکه در حالی که به صورت محسوسی،روز به روز بر شمار مخالفان و منتقدین وی افزوده میشود به همان نسبت نیز نوری زاده به جای پاسخگوئی،بر حجم و شدت تهدیدات رسانه ای خود می افزاید.
علیرضا نوری زاده در تازه ترین اظهاراتش در مورد خانم فریبا داودی مهاجر که خواهان روشن شدن منابع مالی تهیه کنندگان کنفرانس های نوری زاده شده بود،در برنامه تلویزیونی خود با دستپاچگی و پرخاش ضمن متهم کردن خود سوال کننده(فریبا داودی مهاجر) به استفاده از بورس و امکانات دولتی امریکا، به خانم داودی توصیه کرد که حدود خود را نگه دارد و پا را از گلیم خود فراتر نگذارد و نخود هرآشی نشود و خوراکی برای کیهان شریعتمداری نسازد.

نوری زاده در ادامه بدون نام بردن از شخص خاصی،دیگر منتقدان خود را به دو «گردن شکسته ای» محدود کرد که بنا بر گفته او یکی در واشینگتن و دیگری در یالغوز اباد امریکا ست. هنوز مشخص نیست که منظور وی از یالغوز اباد! کدام شهر و یا ایالت امریکا میباشد.و سوال اساسی دیگر که میتواند در ذهن افکار عمومی مطرح باشد اینست که براستی علیرضا نوری زاده به پشتوانه کدامین قدرت ،خود را در جایگاهی میبیند که به راحتی برای منتقدان خود خط و نشان میکشد؟
در فیلم زیر میتوانید اظهارات نوری زاده را مشاهده نمائید


ارسال به:  Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

Azadegi.comنظر مخاطبان: