آرشیو

کنفرانس ویدوئی در مورد اصل آزادی بیان مطلق

در این کنفرانس ویدئویی آقایان : سعید صالحی نیا و سیامک ستوده و جمشید شارمهد دیدگاههای خود را در مورد اصل آزادی بیان و موانع گسترش آن در جامعه بیان کردند


گفتار هفتگی فضائل عزیزان ۲۴ اسفند ۱۳۹۰


کنفرانس ویدوئی در مورد “اصل آزادی مطلق بیان”

کنفرانس ویدوئی در مورد “اصل آزادی مطلق بیان” با شرکت آقایان،سعید صالحی نیا،رضا طالبی و محمد حسیبی


گفتار هفتگی فضائل عزیزان ۱۵ اسفند ۱۳۹۰

وضعیت نگران کننده اپوزیسیون و رسانه‌‌ها در خارج


دومین نشست تلویزیونی در مورد آسیب شناسی آزادی بیان

دومین برنامه از سلسله برنامه ها در مورد آزادی بیان و موانع آن با حضور امین موحدی(روزنامه نگار)و سعید صالحی نیا(فعال حزب کمونیست کارگری)و صبری حسن پور (فعال سیاسی)


آقای نیک‌ آهنگ کوثر به کجا چنین شتابان؟

امین موحدی: مدتهاست که آقای نیک‌ آهنگ کوثر ،در عرصه رسانه‌‌ ای و نوشته‌ها و گفتارشان آهنگ سکوت می‌نوازند . نیک‌ آهنگ کوثرمدتهاست که از قواعد و قوانین محدود کننده آزادی بیان سخن میگوید ،قوانین و قواعدی که هرچه بیشتر دنبال آنها میگردیم کمتر می‌یابیم اما نیک‌ آهنگ اصرار دارد این قواعد را در دانشگاه […]


آیا آزادی بیان باید مطلق باشد یا محدود؟

در این برنامه تلویزیونی نیک آهنگ کوثر معتقد است که آزادی بیان نمیتواند مطلق باشد و باید حد و حدودی داشته باشد،در مقابل مهمان دیگر سعید صالحی نیا میگوید که به هیچ بهانه ای نمی توان آزادی بیان را نقض کرد…


علیرضا نوری زاده در سی و سه سال پیش

نوریزاده بالای سر تیمسار نصیری به هنگام باز جویی‌ چه می‌کند؟ آقای علیرضا نوری زاده عینکی و با ریش در جلسهٔ باز جویی‌ نصیری که میکروفن در دست دارد


گزارش شبکه ان بی سی از نقش مجاهدین خلق در ترور دانشمندان هسته ای ایران


گفتگو با آقای فرامرز دادرس(کارشناس اطلاعاتی)در مورد ترور نافرجام دیپلماتهای اسرائیلی در گرجستان،هند و تایلند

در این گفتگو آقای فرامرز دادرس که کارشناس اطلاعات و ضد اطلاعات میباشد ضمن بر شمردن نقاط ضعف و قوت امنیتی با اشاره به قرائن و شواهد از چند زاویه و دیدگاه به بررسی و ارزیابی ترورهای زنجیره ای اخیر علیه دیپلماتهای اسرائیلی در گرجستان،هند و تایلند پرداخته است.