پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر » گفتگو با آقاي فرامرز دادرس(کارشناس اطلاعاتي)در مورد ترور نافرجام ديپلماتهاي اسرائيلي در گرجستان،هند و تايلند
 

 

 

گفتگو با آقای فرامرز دادرس(کارشناس اطلاعاتی)در مورد ترور نافرجام دیپلماتهای اسرائیلی در گرجستان،هند و تایلند

در این گفتگو آقای فرامرز دادرس که کارشناس اطلاعات و ضد اطلاعات میباشد ضمن بر شمردن نقاط ضعف و قوت امنیتی با اشاره به قرائن و شواهد از چند زاویه و دیدگاه به بررسی و ارزیابی ترورهای زنجیره ای اخیر علیه دیپلماتهای اسرائیلی در گرجستان،هند و تایلند پرداخته است.


ارسال به:  Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

Azadegi.comنظر مخاطبان: