آرشیو

مقایسە دو مصاحبە. هادی صوفی زادە

چند روز قبل یکی از مجریان تلویزیون اندیشە بنام “فرامرز فروزندە”، مصاحبەای با آقای “رحیم رشیدی” روزنامەنگار کورد انجام دادە کە از جهاتی بلحاظ رفتار تند توام با عصبیت و موضعگیریهای نابجا بسیار آزاردهندە است. ظاهرا” هدف آقای رشیدی پاسخ بە یاوە گوئیهای یکی از عوامل حکومتی در مورد تاریخ کوردستان است کە از همان […]


گفتار هفتگی فضائل عزیزان (سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۱ برابر با ۱۷ آوریل ۲۰۱۲ )


آیا تجزیه طلب بودن جرم است یا حق؟

گفتگوئی میان انصافعلی هدایت ؛ ویکتوریا آزاد ؛ سعید صالحی نیا ( حزب کمونیست کارگری )؛ رضا طالبی


بخشهایئ کوتاه از کنفرانس واشینگتن(برگرفته از ایران ما)


بهروز سورن: صندلی های خالی کنفرانس واشنگتن, گذار به دمکراسی یا گذار به ناکجا آبادی دیگر؟

بنظر می آمد که نقدها و اعتراضات به نشست مخفی اولاف پالمه که از سوی نحله های فکری رنگارنگ شده بود, کارساز افتاده و برگزار کنندگان نشست پیامدی در واشنگتن را کمی با معنای دمکراسی آشنا کرده است. از این زاویه که مخفی کاری در شرایطی که امکان فعالیت آزاد موجود است با دمکراسی در […]


گفتگوی تلویزیون آزاد با ویکتوریا آزاد


بررسی نشست دو روزه کنفرانس واشینگتن

در این برنامه سه تن از شرکت کنندگان کنفرانس واشینگتن آقایان آرمان چار روستائی و آرش مهدوی و محمود مراد خانی به بررسی نشست دو روزه کنفرانس واشینگتن پرداختند


گزارش تصویری از کنفرانس واشینگتن


کنفرانس ویدئویی در مورد اصل آزادی بیان و اپوزیسیون(قسمت هشتم)

در این کنفرانس ویدئویی با حضور آقایان سعید صالحی نیا و مجید آذری از فعالین کمونیست کارگری و امید دانااز طیف پادشاهی پارلمانی و آرمان چار روستائی (جمهوری خواه) به بررسی امر آزادی بیان در مقاطع مختلف تاریخی از پوزیسیون تا اپوزیسیون پرداختند.


در کنفرانس واشینگتن چه گذشت!؟

پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر: با دست اندرکاری و کوشش آقایان محسن سازگارا و علیرضا نوری زاده ،روز شنبه هفت آوریل کنفرانسی در «جرمن‌تاون»،واشینگتن تحت عنوان “گذر به دمکراسی” با حضور حدود ۲۰ فعال سیاسی برگزار شد . علیرغم اینکه از ۶۰ نفر دعوت بعمل آمده بود ولی صرفا ۲۰ نفر در این […]