پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر » اقدام نیک‌آهنگ کوثر در ضبط و انتشار فایل صوتی مهدی هاشمی قابل تحسین است
 

 

 

اقدام نیک‌آهنگ کوثر در ضبط و انتشار فایل صوتی مهدی هاشمی قابل تحسین است

در روز‌های اخیر فایل صوتی مکالمه خصوصی بین نیک‌آهنگ کوثر و مهدی هاشمی‌ بهرمانی در فضای مجازی منتشر شده است که در آن فایل، مهدی هاشمی ضمن اقرار به کارشکنی در سفر احمدی نژاد به آمریکا و دیکتاتور و غیر قابل کنترل خواندن خامنه یی‌‌ از لزوم تهاجم بیشتر بر خامنه یی‌‌ برای گرفتن امتیاز سخن می‌گوید.

این مکالمه با هر انگیزه و هدفی‌ که ضبط و منتشر شده باشد چون ماهیتا برای اولین بار به صورت مستند از وجود اختلافات شدید و جدی بین خانواده هاشمی و شخص اول مملکت، سید علی‌ خامنه یی‌‌ پرده بر می‌دارد،حائز اهمیت و در خور توجه است؛اختلافاتی که مبنا و ریشه آن‌ نه دفاع از حق و حقوق اساسی‌ مردم بلکه ریشه در سهم خواهی‌ و چانه زنی‌ هر چه بیشتر خانواده هاشمی‌ از میزان قدرت و منابع قدرت است،موضوعی که کمتر در تحلیلها و نوشته‌ها بدان پرداخته شده است.در هیچ کجای این مکالمه ۲۰ دقیقه یی‌‌ سخنی در دفاع از حقوق مردم گفته نمیشود که بتوان از آن‌ دستاویزی درست کرد که مهدی هاشمی‌ را قهرمان یا حداقل زندانی سیاسی یا عقیدتی‌ قلمداد کرد، از اینرو اطلاق عنوان زندانی سیاسی به مهدی هاشمی‌ که در تلاش و رقابت شدید برای کسب قدرت بیشتر برای خود و هاشمی‌ پدر بوده است،خطای فاحش استراتژیک می‌باشد که برخی‌ با پیشفرض‌های غلط و نادرست استنتاج کرده و میکنند.

محتوای فایل حکایت از جنگ پنهان و نزاع عمیق درون حکومتی دارد که سالهاست خامنه‌ای به دلایل مشخص به صورت محسوسی سعی‌ در مخفی‌ نگاه داشتن آن‌ داشته و دارد و در سخنرانی‌‌های مختلف خود هر گونه وجود اختلاف بین مسٔولان نظام را تبلیغات دشمنان عنوان میکرد.نتیجه منطقی‌ منتشر شدن فایل صوتی مهدی هاشمی‌، منجر به علنی تر و گسترده شدن شکاف های درون حکومتی خواهد شد که  قدر مسلم فضا را برای عوام فریبیهای احتمالی‌ خامنه‌ای نیز تنگتر خواهد کرد و وی را مجبور به واکنش‌های تندتر در مقابل رقیب(هاشمی‌) خواهد کرد.

بی‌ تردید آتش این اختلافات هر چه بیشتر علنی و شعله ورتر گردد به نفع مردم و اپوزیسیون ج.ا است که میتواند با هوشیاری، نهایت بهره برداری را از این شکاف عمیق حاصله در جهت تضعیف نظام بعمل آورد و چه بسا همین اختلاف نهایتأ میتواند منجر به هرج و مرج‌های درون حکومتی غیر قابل کنترل و درگیری‌های طرفداران دو باند حکومتی در خیابانها تبدیل شود که مردم نیز به نحو احسن از این فرصت قطعاً استفاده خواهند کرد.

با توجه با تحلیل فوق ، شخصا به نوبه خودم هوشیاری و زیرکی  و فرصت طلبی مثبت نیک‌آهنگ کوثر را قابل تحسین می‌دانم و از ایشان بابت همه زحماتش (صرف نظر از هر انگیزه یی‌‌ که داشته) در ضبط و تکثیر این فایل صوتی کمال تشکر و قدر دانی را دارم.

فضائل عزیزان-واشنگتن

.


ارسال به:  Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

Azadegi.comارسال نظر برای این مطلب بسته شده است.