پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر » با عتاب رهبر، لفظ “انتخابات آزاد” نیز جزو واژگان ممنوعه محسوب شد
 

 

 

با عتاب رهبر، لفظ “انتخابات آزاد” نیز جزو واژگان ممنوعه محسوب شد

ایت الـله خامنه‌ای طی‌ سخنرانی اخیر خود در قم با اشاره به انتخابات پیش رو و بدون نام بردن مستقیم از هاشمی رفسنجانی، از برخی‌ که که بنا برگفته او به طور مکرر می‌گویند انتخابات باید آزاد برگزار شود انتقاد کرد و گفت: “حواستان جمع باشد به دشمن کمک نکنید،دائماً نگویید انتخابات باید آزاد باشد، معلوم است که انتخابات باید آزاد باشد. مگر بیش از سی‌ انتخابات سه‌ دهه اخیر آزاد نبوده است؟در کدام کشور انتخابات از ایران آزاد تر است؟”

وی در بخشی دیگر از اظهارات خود مدعی شد که دشمنان برای انتخابات ۹۲ متمرکز شده و برنامه ریزی کرده اند و تاکید کرد انتخابات باید با سلامت و امانت داری و با رعایت کامل قوانین انجام شود.

آگاهان امر بر این باورند که با همان استدلالی که رهبر جمهوری اسلامی در ممنوعیت استفاده از واژگان “انتخابات آزاد” استفاده کرده است میتوان خود رهبر جمهوری اسلامی را مورد خطاب و عتاب قرار داد و گفت که حواسش جمع باشد که به دشمن کمک نکند، دائماً نگوید که انتخابات باید با سلامت و رعایت کامل قوانین برگزار شود!مگر بیش از سی‌ انتخابات سه دهه اخیر سالم و با رعایت کامل قانون برگزار نشده است؟مخصوصا انتخابات سال ۸۸ که سالم‌ترین و قانونی‌ترین آنها بوده است. کدام انتخابات سالم و با رعایت قانون انجام نشده است؟


ارسال به:  Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

Azadegi.comارسال نظر برای این مطلب بسته شده است.