پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر » منوچهر محمدی،رضا پهلوی را کمی‌ خجالت داد
 

 

 

منوچهر محمدی،رضا پهلوی را کمی‌ خجالت داد

images (7)منوچهر محمّدی با انتشار یک نامه سرگشاده از رضا پهلوی به خاطر آنکه به جای رهبری کّل اپوزیسیون به سخنگویی فقط عدّه خاص و طیف پادشاهی خواهان قناعت کرده است،گلایه کرد و شورای ملی‌ رضا پهلوی  را به “اتحاد طرفداران پادشاهی” تشبیه کرد که به گفته او نمیتوان آن‌ را شورای ملی‌ نام نهاد.وی سپس با اشاره به دیدار‌های مختلف خود با شاهزاده رضا پهلوی،از توقف دریافتی‌های مالی‌ خود از سوی هوادران پادشاهی به شدت ابراز ناراحتی عمیق کرد و از رضا پهلوی به خاطر عدم توجه و پیگیری به این موضوع(قطع کمک مالی‌) انتقاد کرد و با اه و افسوس وصف ناشدنی،رضا پهلوی را متهم کرد که”عملش منطبق با سخنان زیبایش” نمیباشد.

منوچهر محمّدی در ادامه نامه خود به رضا پهلوی توصیه کرد که “به جای اصرار بر تداوم سیاست حمایتی از یک جریان همسو و خاص ،از الیت‌های فکری و جریانات سیاسی استخوان دار و جمهوری خواهان جهت ایجاد اتحاد واقعی‌ استفاده کند.”محمّدی، اتحاد رضا پهلوی با جمهوریخواهان شناسنامه دار را تنها دلیلی‌ عنوان کرد که باعث خواهد شد که رضا پهلوی مورد توجه دولتهای جهانی‌ قرار بگیرد!و ملتمسانه از رضا پهلوی درخواست کرد که برای آنکه شاهزاده “مورد توجه دولت‌های جهانی‌” قرار بگیرد،یک مقدار نیز به طرح او بذل توجه نماید!

منوچهر محمدی در انتها ضمن اشاره به اینکه پادشاهی خواهان، چاپلوسانه رضا پهلوی را قربانی امیال و شهرت خویش کرده اند،رضا پهلوی را فرا خواند تا زمان باقیست از سخنگویی صرف طیف پادشاهی خواهان، خود را برهاند و به عنوان یک سرمایه ملی‌ فرا جناحی و فرا گروهی در فکر تشکیل شورای رهبری واقعی‌ متشکل از طیف جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان باشد.

 هر چند منوچهر محمّدی تلاش وافری کرده است که انگیزه خود را از انتشار چنین نامه‌ای ,  صرفاً از باب دلسوزی و بر پایه مصألح و منافع ملیّ به مخاطب ترسیم کند اما اه و افسوس منوچهر محمّدی از عدم دریافت کمک‌های مالی‌ از سوی طرفداران پادشاهی چنان غلیظ و پر رنگ است که مخاطب نمیتواند از کنار آن‌ به راحتی‌ بگذرد و منوچهر محمّدی بدون آنکه خود بخواهد انگیزه واقعی‌ خود را در طول دردنامه بلند بالای خودصریحا آشکار کرده است که از دید مخاطب نیز نمیتواند مغفول بماند.


ارسال به:  Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

Azadegi.comنظر مخاطبان: