پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر » یونس شاملی// جنبش اعتراضی اخیر در ترکیه به کجا میرود؟
 

 

 

یونس شاملی// جنبش اعتراضی اخیر در ترکیه به کجا میرود؟

younes shaameli

اعتراضات مدنی در ترکیه که امروز دهمین روز خود را پشت سر میگذارد هنوز خاموش نشده است. گسترش مبارزه سیویل و مدنی، برجستگی مبارزه برای حفظ محیط زیست، مقاومت در مقابل روشهای خزنده دین سالاری در ترکیه که توسط حزب حاکم در این کشور به اجرا گذاشته میشود و مبارزه برای حفظ دولت لاییک و گسترش جامعه سکولار در ترکیه، سرخط های اصلی آن مبارزه وسیعی ایست که از استانبول آغاز شد و گستره تمامی ترکیه را درنوردید و حتی حمایت های وسیع شهرواندان ترکیه در خارج از کشور را نیز به خود جلب کرد. مبارزه جانانه ایی که نه تنها خشونت پلیس، گاز اشک آور و ماشین های آتش نشانی نتوانست آن را خاموش کند، بلکه این اعتراضات حمایت های وسیعی را در جامعه ترکیه و حتی جامعه جهانی برانگیخت.

اعتراضات اخیر، عمدا متکی به نیروی جوان، در ترکیه نشان داد که جامعه ترکیه مراحل گذار به یک جامعه مدنی و سویل را طی کرده و مبارزه برای دمکراتیسم بیشتر با دوری از احکام دینی و تلاش برای حفظ ارزشهای دمکراتیک در یک جامعه سکولار و همچنین حفظ محیط زیست که در واقع فاکتورهای اساسی در یک جامعه مدنی است، میرود که حزب حاکم ترکیه را که هنوز در بعضی از عرصه ها به ارزشهای گذشته پایبندی نشان میدهد، به عقب نشینی وادار کند. رهبری حزب آ ک پ در پنجمین روز اعتراضات با عذرخواهی از معترضین و برای خاموش کردن موج اعتراضات به میدان آمد، اما ضرورت استمرار اعتراضات و حمایت بخشهای وسیعی از جامعه از جمله هنرمندان ترکیه از این اعتراضات و… همچنان پروسه تاثیرگذاری و عقب راندن ابزار سرکوب دولتی را همچنان ادامه میدهد.

البته در این میان عوامل دولتهای خارجی و بویژه ایران و عواملی از گروههای فشار در ترکیه در تلاش بوده اند که این اعتراضات را به سوی خشونت سوق دهند. اما رفتار متمدنانه معترضین و گفتمان مدنی که این اعتراضات در ترکیه دامه زده است، تلاشهای عوامل فوق را بی اثر کرده است.

به نظر میرسد که اعتراضات مدنی اخیر، ترکیه را وارد فاز مدرنتر دیگری میکند و اگر اقدام شجاعانه حزب حاکم برای حل مسئله خلق کرد را به این موج اضافه کنیم، در واقع تاریخ جدیدی برای ترکیه در حال نوشته شدن است. وسعت و گسترش این اعتراضات ترکیه را وارد فاز جدیدی زندگی مدنی و دمکراتیسم کرده و این کشور را به جرگه مترقی ترین کشورهای جهان ارتقا میدهد، اگر رهبری آتوریتر حزب حاکم گوش شنوایی داشته باشد!

یونس شاملی


ارسال به:  Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

Azadegi.comارسال نظر برای این مطلب بسته شده است.