پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر » بی‌ پرده با آقای احمد اوبالی
 

 

 

بی‌ پرده با آقای احمد اوبالی

amin-tajziehامین موحدی

آقای اوبالی سوالاتی از شما نزد افکار عمومی مطرح میباشد که در این مقال به طرح تعدادی از آنها میپردازم ” اگر مایل بودید میتوانید پاسخ دهید وبرای پاسخ دو راه پیش روی شما ست :

یا اینکه بیایید همانند یک آذربایجانی پاسخ یک آذربایجانی دیگر را در رسانه ها بدهید و به صورت شفاهی‌ یا کتبی‌ پاسخ گوی سؤالات باشید یا اینکه از مزایای شهروند آمریکایی‌ بودن خود استفاده کرده به عنوان یک آمریکایی به جای پاسخ ” به محاکم قضایی آمریکا ” از یک آذربایجانی شکایت فرمایید ! این راه همان راهی‌ است که پس از چاپ مقاله ای از اینجانب در سایت ایران گلوبال پیش روی من گذاشته و اگر خاطرتان باشد طی‌ تماسی تلفنی با اینجانب فرمودید که قدرت شکایت از من را به دلیل نگارش این مقاله دارید اما اینکار را نمیکنید! و البته این تهدیدی بود مودبانه که در آینده بیشتر مواظب خود باشم چرا که از قضا من هم در همان شهری زندگی‌ میکم که شما در آن ساکن هستید والبته شما یک آمریکایی‌ هستید و من یک آذربایجانی با پاسپورت ایرانی‌ که از همین رهگذر از نظر حقوقی شما بیشتر از من حمایت خواهید شد و قدرت مانور حقوقی بیشتری نسبت به حقیر دارید .

در هر حال شما برای پاسخ گویی هر دو راه را در اختیار دارید یا به عنوان یک آذربایجانی پاسخ دهید یا به عنوان یک آمریکایی‌!

آقای اوبالی شما این حق را در تلوزیون تحت مدیریتتان برای خود قائل هستید که هر کس و هر مقامی را نقد نموده و به محاکمه کشید که اکثرا نیز با هدف تخریب شخصیت آنها صورت میپذیرد آیا فکر نمیکنید که اکنون زمان آن رسیده که برای یک بار هم که شده این شما باشید که جواب دیگران را بدهید؟ سوالاتی دارم که مایل هستم پاسخ آنها را از شما بگیرم تا آنکه از دیگران و افراد بیطرف دیگری بخواهم که قضاوت کرده و پاسخ دهند.

اول از همه اینکه نظرتان را در مورد جریان ارگنکن جویا میشوم واینکه آیا دلیل بسته شدن تلوزیون گون آذ در ماهواره ترک ;به احتمال عضویت شما در این جریان مربوط میشود یا اینکه شما هیچ ارتباطی با ارگنکن نداشته ایید وبسته شدن تلوزیون دلایل دیگری داردآیا اصلاهیچگاه از سوی مقامات ترک در رابطه با ارگنکن موردسوظن بوده اید.

موضوع سوال بعدی این است که آقای اوبالی آیا خاطرتان هست که در بدو شروع به کار تلوزیون خود آقای چهرگانی را به عنوان مهمان دعوت فرموده بودید چه شد آن برنامه که نقطه شروع معروفیت شما هم محسوب میشود تبدیل به محاکمه چهرگانی گردید با ذکر اینکه در اینجا قصد دفاع از چهرگانی را ندارم اما متاسفانه باید عرض کنم که شما از ایشان برای کسب شهرت و تبلیغ تلوزیون خوداستفاده ابزاری فرمودید “که بعد از حضور ایشان در برنامه شما و اینکه از رسیدن به هدفتان اطمینان حاصل فرمودید شروع به‌ محاکمه و تخریب ایشان کردید! اتهاماتی نظیر عضویت در پایگاه بسیج و اینگونه اتهامات که به زعم شما شان و منزلت میهمانتان را پایین میاورد اما غافل از آنکه بعد ها کسان دیگری خواهند آمد و ادعای‌های به مراتب مستند تر و جدیتری علیه خود شما مطرح خواهند نمود. اولا بفرمائید قصدتان از تخریب رهبران و کاریزما‌های سیاسی آذربایجان که در داخل ایران متحمل زندان و شکنجه بوده‌اند چیست و دلیل تکیه شما به کسانی‌ که از اوان جوانی و با کمک رژیم در خارج از کشور مستقر شده اند چیست همانهایی که نه تنها هیچ پایگاه اجتمایی‌ در داخل ندارند بلکه به محض سر نگونی رژیم وبرگشتنشان به ایران در خطر محاکمه به اتهامات سنگینی‌ از اعدام مخالفین گرفته تا لو دادن افراد قرار دارند.

آقای اوبالی از موافقت ۲۱ تشکیلات در اعلام پرچم سرخ به عنوان پرچم آذربایجان جنوبی یاد می‌کنید اما تا آنجا که همه میدانند وخود نیز آگاهید اعضای این۲۱ تشکیلات کذایی که همگی‌ از کمونیستهای سابق هستند و تعدادشان ازتعداد انگشتان یک دست هم تجاوز نمیکند برای ارضا روحیه جاه طلبی خود و اینکه مجالی برای حضور در تلوزیون شما را داشته باشند هر آنچه که به آنها دیکته می‌کنید ” مینویسند و میگویند ! بنابر این شما هستید که این پرچم را به نام پرچم آذربایجان تبلیغ میکنید نه تشکلهای سیاسی آذربایجان ! آقای اوبالی آیا از ستم‌هایی‌ که در دو سوی ارس زیر پرچم سرخ به ملت آذربایجان شده است خبر ندارید که آنرا پرچم ملت آذربایجان اعلام می‌کنید ؟ آیا شرم آور نیست که پرچم سرخی را که هزارن نفر از مردمان دو سوی ارس به چوبه‌های آن بسته شده و جان باخته اند را بعنوان پرچم آذربایجان معرفی کنید؟

مردم آذربایجان خاطرات بسیار تلخی‌ از این پرچم دارند ” و اسفا که یا اینهارا می‌دانید و دانسته اینکار را می‌کنید و یا اینکه نمیدانید!

آقای اوبالی آیا فکر میکنید میتوانید به عنوان یک مجری تلوزیونی ” رهبر در سایه یک ملت ” لقب بگیرید ؟اگر در تمام دنیاحتی یک مجری تلوزیونی توانسته اینکاررا بکند پس شما هم میتوانید !

اما سوال آخر این بخش مربوط به مسائل مالی تلوزیون شما میشود تا آنجا که من میدانم و می‌توانم طی‌ مصاحبه‌هایی‌ با افرادی که شما به عنوان گارسون برای آنها در شیکاگو کار میکردید ثابت کنم شما نه یک سرمایه دار بودید ونه میتوانستید در طی مدت کوتاهی چنین مسیری را بپیمایید که تلوزیون راه اندازی کنید البته گارسون بودن وکارگری و با شرافت کسب در آمد کردن کار با ارزشی است و در اینجا قصد زیر سوال بردن شخصیت شما را ندارم فقط می‌خواهم بدانم چنین شخصی با چنین امکانی چگونه میتواند ناگهان تلوزیون راه اندازی نماید؟ لطفا منبع در آمد خود برای صرف چنین هزینه های هنگفت را اعلام فرمایید ؟

سوالات مالی بسیاردیگری از شما دارم اما چون هنوزازصحت وسقم بسیاری موضوعات اطمینان کامل ندارم از طرح آنها در اینجا تا اطمینان کامل به صحتشان خود داری میکنم.


ارسال به:  Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

Azadegi.comنظر مخاطبان: