پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر » یک زندانی عقیدتی‌ اعدام شد.
 

 

 

یک زندانی عقیدتی‌ اعدام شد.

یک زندانی عقیدتی‌ اعدام شد.

روز چهارشنبه ۲ مهر ماه، محسن امیر اصلانی به اتّهام بدعت در دین و فساد فی‌ الارض در ایران(زندان رجایی شهر) اعدام شد. محسن امیر اصلانی از سال ۱۳۸۵ در زندان تحت بازداشت قرار گرفت. ۹ ماه از کّل ۹ سالی‌ که زندانی بود، در بند انفردی ۲۰۹ زندان اوین گذراند.حکم اعدام آقای امیر اصلانی به علّت عدم وجود دلایل کافی‌ برای ثبوت اتهامات چندین بار از سوی دیوان عالی‌ نقض شده بود اما با دخالت شخص رئیس قوه قضائیه نهایتاً حکم اعدام تایید و به مرحله اجرا در آمد. یکی‌ از نزدیکان محسن امیر اصلانی در گفتگو با رادیو آلمان جزئیات بیشتری را در مورد پروسه قضایی و نحوه انتقال پرونده از دادگاه عمومی‌ به دادگاه انقلاب مطرح کرده است که نشان میدهد پرونده آقای امیر اصلانی بیشتر از آنکه مورد رسیدگی قضایی گرفته باشد، مورد برخورد سیاسی و امنیتی قرار گرفته است. به ویژه آنکه حکم اولیه دادگاه بدوی صرفا ۴ سال حبس تعزیری بوده است؛ تفاوت فاحش بین حکم ۴ سال حبس و حکم اعدام و نقض مکرر احکام صادره در دیوان عالی‌ کشور، این گمانه را تقویت کرده است که اعدام آقای امیر اصلانی همانطور که نزدیکان ایشان می‌گویند به دلیل اعتقادات دینی و تفسیر متفاوت وی از دین صورت پذیرفته است.

amir aslani

رئیس کّل دادگستری، غلام حسین اسمعیلی در واکنش به اخبار مربوط به اعدام و اتهامات آقای امیر اصلانی، مدعی شده است که شخص مزبور به اتّهام “زنای به عنف” اعدام شده است. این در حالی‌ است که در حکم صادره اولیه، آقای امیر اصلانی به اتّهام ارتکاب “عمل منافی عفّت” صرفاً به شش ماه حبس محکوم شده بود. اینکه چگونه حکم آولیه از ۶ ماه حبس به یکباره به اعدام تبدیل میشود، هیچ توضیح قضایی و قانونی ابراز نشده است و رئیس کّل دادگستری نیز در این مورد توضیحی به افکار عمومی‌ نداده است.(تصویر حکم)


ارسال به:  Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

Azadegi.comارسال نظر برای این مطلب بسته شده است.