آرشیو

مصاحبه سخنگوی سازمان جیش العدل با سایت احوازنا

أحوازنا: لطفا در چند جمله خودتان را معرفی کنید؟ بنده عرفان شهنوازی سخنگوی سازمان جیش العدل هستم. تشکر می کنم از شما عزیزان بخاطر همکاری و احساس همدردی که با ملت دوست و برادر خودتان دارید. ان شاءالله که بتوانیم مثل گذشته های دور همیار و بازوی یکدیگر قرار بگیریم. مناسبات دوستی ما دو ملت […]