حزب دمکرات کردستان ایران روز جمعه ۱۸ مارس، بعد از حدود ۲۳ سال، مراسم عید نوروز را در نقطه صفر مرزی ایران و عراق با حضور هزارن عضو پیشمرگ خود جشن گرفت که این مساله از نظر صاحب نظران مسایل ملیتها در ایران به عنوان اعلام رسمی آغاز مبارزه مسلحانه توسط حزب دمکرات تلقی می شود.

به همین مناسبت مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، طى سخنرانى خود از جوانان کرد خواست که به صفوف پیشمرگ ها بپیوندند و گفت که امسال مبارزات کوه و شهرهای کردستان ایران را یکی می کنیم.
kurdistan
کاوه جوانمرد،عضو کمیته مرکزی و مسئول تشکیلات آشکار حزب دمکرات کردستان ایران، در مصاحبه با “العربیه.نت” با تأیید مساله از سرگیرى فعالیت هاى مسلحانه از سوى این حزب، گفت: ” این اقدام حزب دمکرات کردستان ایران به صورت شفاف و مبرهن صورت گرفته است. حزب دمکرات طبق آخرین تصمیم گیری از سوی شورای رهبری این حزب، فعالیت‌ها و تحرکات خود را در قالب برنامه‌های از پیش تعین شده و بر اساس شرایط موجود و آنالیز و تحلیل جغرافیایی و همچنین دموگرافی مناطق عملیاتی به صورت اجرایی درخواهد آورد. البته این فعالیت‌ها در سال‌های گذشته نیز به صورت پراکنده و چریکی انجام گرفته، اما از یکسال پیش به صورت منسجم و گسترده تر شکل تازه‌ای از دور جدید این فعالیت‌ها را به خود گرفته است.

وى در رابطه با دعوت مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، از جوانان کرد به پیوستن به صفوف پیشمرگ ها، و در جواب سؤال اینکه آیا این دعوت به معناى انتقال پایگاههاى حزب دمکرات از کوههاى قندیل به داخل خاک کردستان ایران خواهد بود؟ گفت: به نحوی از انحاء و در حال حاضر نیز حزب دمکرات دارای پایگاه‌های تشکیلاتی بسیار منسجم و قوی در میان توده‌های مختلف مردم در کردستان ایران می‌باشد و این مسئله به صورت مشهود در مراسمات نوروزی و در تمامی شهرهای کردستان به چشم می‌خورد. مردم کرد و علی‌الخصوص هواداران و تشکیلات رسمی حزب دمکرات در اولین اقدام، به سخنان و درخواست دبیر اول حزب دمکرات و در شرایط کاملا امنیتی و پلیسی و در مقابل دوربین‌های جاسوسی حکومت اسلامی ایران، پاسخی جسورانه را دادند. بی شک سخنان دبیر اول حزب دمکرات و دعوت از جوانان و پیوستنشان به صفوف این حزب، تعبیری جدی از پروژه‌ی استراتژیک حزب دمکرات در متصل کردن مبارزه آزادیخواهانه از کوهستان‌ها به شهرهای کردستان است”.

کاوه جوانمرد، در پاسخ به سؤال “العربیه.نت” مبنى بر اینکه مبارزه مسلحانه به چه منظور و براى چه اهدافى از سر گرفته خواهد شد؟ و آیا حزب دمکرات با دیگر احزاب مسلح کردى، مثلا حزب پژاک، در باره از سر گیرى مبارزه مسلحانه هماهنگى مى کند؟ گفت: مشی مسلحانه از آغاز فعالیت‌های این سازمان نیز، بخشی لاینفک از سیستم و مدل مبارزاتی حزب دمکرات بوده و نسبت به این رویکرد حزب دمکرات در چارچوب نوعی همبستگی برای پیشبرد اهداف و منافع ملت کرد با تمامی جریان‌های رسمی کردی دارای روابط مناسب و لازم است، اما این اقدامات و تصمیمات مشخصا از سوی سیاستگزاران این حزب طراحی و اجرا خواهد شد.

جوانمرد درباره اعلام فعالیت مسلحانه حزب دمکرات و ارتباط لآن با تحولات منطقه از جمله اعلام منطقه فدرال براى کردهاى سوریه و اعلام رفراندوم قریب الوقوع براى کردستان عراق از سوى آقاى مسعود بارزانى، گفت: نمی‌توان اینگونه تحولات و تغییر معادله در بخش‌های دیگر کردستان را نادیده و بدون تاثیر دانست، اما به دلیل اینکه تا کنون نیز یک اجماع کلی و منسجم در میان احزاب آزادی خواه این بخش‌ها صورت نپذیرفته است، حزب دمکرات نیز همچون گذشته و بر اساس شرایط موجود و مدل سیاستگذاری خود، رویکردها و مدل مبارزاتی خود را در کردستان ایران اعلام و اجرایی می‌کند.