آرشیو

موانع استقرار دموکراسی، سخنرانی منصور اسانلو


افشای حرکات وزارت اطلاعات در امریکا(همراه با ۱۱ سند)

کسانیکه خود در کشته شدن اکبر محمدی نقش دارند،اکنون با قرار گرفتن زیر تابوت او و مخفی شدن پشت نامش،به نفع جمهوری اسلامی و بر علیه آزادیخواهان اقدام میکنند. بعد از مرگ مشکوک اکبر محمدی در زندان ،منوچهری محمدی به مرخصی فرستاده میشود و بنا بر گفته خودش به صورت غیر قانونی به عراق و […]