آرشیو

بیانیه مادران ایران به مناسبت روز جهانی زنان

روز جهانی زنان بر ما فرخنده باد! از مبارزات زنان کارخانه نساجی نیویورک در سال ۱۸۵۷ و اعلام و تثبیت روز زن از سوی کلارا زتکین،  ۱۰۸ سال می گذرد و مبارزات دادخواهانه زنان در سراسر جهان، هم چنان علیه ستم و انواع تبعیض و علیه جنگ، بنیادگرایی مذهبی و قوانین مردسالارانه و هم چنین […]