keflex e. coli uti

پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر » مامور سابق سيا:صداي آمريکا به نفع آخوندها کار ميکند.
 

 

 

مامور سابق سيا:صداي آمريکا به نفع آخوندها کار ميکند.

متن نامه سرگشاده رضا خليلي به …که در حال تحقيق در مورد صداي آمريکا هست..

پایگاه خبری:حقوق انسانی‌ و اولیه بشر :
اسم من  رضا خليلي ( مامور سابق سيا )است که در سپاه پاسداران کار ميکردم.من توسط شبکه صداي آمريکاروز 15 آوريل جهت انجام مصاحبه دعوت شده بودم.مصاحبه 45 دقيقه به طول انجاميد که بيش از هر چيز ديگر يک سري سوالات در جهت محکوم نمودن من و دخالت امريکا در امور داخلي ايران طرح شده بود.در طول اين مصاحبه،بنده بر عقيده ام که رژيم اسلامي،رژيمي ستمگر است،استوار ماندم و بسياري از جنايتهاي انان را برشمردم .همچنين برخي از اسرارشان را افشا کردم.من باز زحمت فراوان و اجير کردن يک محافظ،در حالي که صورتم را با يک ماسک پوشانده بودم در استوديو صداي آمريکا در لوس آنجلس حاضر شده بودم.تا اين روز انها هيچ بخشي از مصاحبه را پخش نکرده اند و از پاسخ به درخواستهاي مکرر بنده مبني بر اينکه آيا اين مصاحبه به روي آنتن خواهد رفت يا نه،امتناع کرده اند.

معتقدم عده اي در صداي امريکا صرفا قصد انجام گفتگو با من را نداشته و قصد کشاندن من را به استوديو (به منظور شناسائي)داشته اند.من بعد از آگاهي از اين موضوع که تحقيقاتي در مورد امتناع صداي آمريکا از پخش هر موضوعي که ناخوشايند رژيم اسلاميست در جريان است،اقدام به نگارش اين نامه نمودم.من در شبکه فاکس و MSNBC و بسياري ديگر از رسانه هاي آمريکا حاضر و نگرانيهاي خود در مورد رژيم فعلي ايران و آنچه که بايد انجام شود را ابراز کرده ام.و برخي از اسرار و فعاليت هايشان را در مورد پروژه اتمي اشان فاش کرده ام.تحقيق و تفحص جاري در صداي آمريکا بايد اين ضرورت را شامل شود که بودجه صداي آمريکا نبايد به عنوان ابزار تبليغات رژيم اسلامي استفاده شود.
با احترام رضا خليلي شش مي 2010

متن نامه سرگشاده رضا خليلي به …که در حال تحقيق در مورد صداي آمريکا هست.
اسم من  رضا خليلي ( مامور سابق سيا )است که در سپاه پاسداران کار ميکردم.من توسط شبکه صداي آمريکاروز 15 آوريل جهت انجام مصاحبه دعوت شده بودم.مصاحبه 45 دقيقه به طول انجاميد که بيش از هر چيز ديگر يک سري سوالات در جهت محکوم نمودن من و دخالت امريکا در امور داخلي ايران طرح شده بود.در طول اين مصاحبه،بنده بر عقيده ام که رژيم اسلامي،رژيمي ستمگر است،استوار ماندم و بسياري از جنايتهاي انان را برشمردم .همچنين برخي از اسرارشان را افشا کردم.من باز زحمت فراوان و اجير کردن يک محافظ،در حالي که صورتم را با يک ماسک پوشانده بودم در استوديو صداي آمريکا در لوس آنجلس حاضر شده بودم.تا اين روز انها هيچ بخشي از مصاحبه را پخش نکرده اند و از پاسخ به درخواستهاي مکرر بنده مبني بر اينکه آيا اين مصاحبه به روي آنتن خواهد رفت يا نه،امتناع کرده اند.

معتقدم عده اي در صداي امريکا صرفا قصد انجام گفتگو با من را نداشته و قصد کشاندن من را به استوديو (به منظور شناسائي)داشته اند.من بعد از آگاهي از اين موضوع که تحقيقاتي در مورد امتناع صداي آمريکا از پخش هر موضوعي که ناخوشايند رژيم اسلاميست در جريان است،اقدام به نگارش اين نامه نمودم.من در شبکه فاکس و MSNBC و بسياري ديگر از رسانه هاي آمريکا حاضر و نگرانيهاي خود در مورد رژيم فعلي ايران و آنچه که بايد انجام شود را ابراز کرده ام.و برخي از اسرار و فعاليت هايشان را در مورد پروژه اتمي اشان فاش کرده ام.تحقيق و تفحص جاري در صداي آمريکا بايد اين ضرورت را شامل شود که بودجه صداي آمريکا نبايد به عنوان ابزار تبليغات رژيم اسلامي استفاده شود.
با احترام رضا خليلي شش مي 2010

يراي مشاهده منبع اصلي به زبان انگليسي اينجا را کليک کنيد


ارسال به:  Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

Azadegi.comارسال نظر برای این مطلب بسته شده است.