پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر » توضیح تلویزیون آزاد در رابطه با مناظره‌ای که انجام نشد.
 

 

 

توضیح تلویزیون آزاد در رابطه با مناظره‌ای که انجام نشد.

بنا‌ بر هماهنگی‌‌های قبلی که با خانم رزیتا منطقی‌ و آقای جمشید شارمهد انجام شده بود مقرر شده بود تا روز یکشنبه  ۱۰ فوریه مناظره‌ای انجام شود که متاسفانه به علت این که  خانم رزیتا منطقی‌ علیرغم اینکه پیشاپیش برای شرکت در مناظره موافقت کرده بود اما در آخرین لحظه به دلایل واهی از شرکت در مناظره خودداری کردند.بدین وسیله تلویزیون آزاد با اوصافی که ذکر شد از مخاطبان خود به علت عدم اجرا شدن مناظره عذر خواهی‌ میکند.


ارسال به:  Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

Azadegi.comنظر مخاطبان: