پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر » خروج ۲ سازمان سیاسی از پروسه شورای رضا پهلوی
 

 

 

خروج ۲ سازمان سیاسی از پروسه شورای رضا پهلوی

images (25)جنبش آزربایجان برای اتحاد و یکپارچگی ایران” با صدور بیانیه ای، جدائی کامل خود را از پروسه “موسوم به شورای ملی‌” اعلام و عملکرد رهبر اصلی‌ این پروسه،رضا پهلوی را فاقد درایت و توانایی در جهت “ایجاد اتحاد مابین اقوام ایرانی‌”توصیف کرده است.جنبش آذربایجان در بخشی دیگر از بیانیه کوتاه خود ضمن اینکه وعده داده است که “به زودی مستندا گزارش افشاگرنه کاملی از چگونگی‌ مصادره کّل پروسه و انحراف آن به افکار عمومی‌ منتشر خواهد کرد از دفتر شورای ملی‌ تحت رهبری رضا پهلوی خواست تا نام جنبش آذربایجان و هوادران و اعضای آن را از لیست امضا کننده گان و پشتیبنان منشور شورای رضا پهلوی حذف کند.

در همین حال همزمان سازمان کوردی یارسان نیز با صدور بیانیه  مشابهی‌ خروج خود از شورای رضا پهلوی را اعلام نمود و وعده داد در روز‌های آتی دلایل کناره گیری خود را با شرح حقایق افشا خواهد کرد.

گفته میشود چند سازمان دیگر نیز که عمدتا از اقمار طیف سلطنت طلبان میباشند، در روز‌های آتی طی‌ صدور بیانیه هایی خروج خود را از شورای رضا پهلوی اعلام خواهند کرد. رضا پهلوی حتی در حالی‌ که قادر نبوده است طیف سلطنت طلبان را باهم متحد کند ادعا می‌کند که در تلاش برای تشکیل شورای ملی‌ برای ایرانیان میباشد!


ارسال به:  Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

Azadegi.comنظر مخاطبان: