پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر » درباره ما

 

 

 

درباره ما

این سامانه ارگان خبری انجمن حمایت از حقوق دمکراتیک زندانیان سیاسی‌ میباشد

 

انجمن حمایت از حقوق دمکراتیک زندانیان سیاسی‌ در آذر ماه سال ۱۳۸۵ جهت اطلاع رسانی و همچنین جمع آوری اخبار و اطلاعات در مورد زندانیان سیاسی و انعکاس آن به رسانه‌ها و مجامع بین المللی حقوق بشری توسط  زندانیا‌ن سیاسی در داخل ایران تاسیس شده است. اعضای مرکزی و مؤسسان اولیه و اصلی‌ انجمن عبارتند از : امیر حشمت ساران،فضائل عزیزان و حجّت بختیاری

امیر حشمت ساران تا اسفند ماه ۱۳۸۸ دبیر کلی‌ انجمن را عهده دار بود امّا بعد از آنکه آقای ساران در ۱۶ اسفند ۱۳۸۸ در اثر شدت ضربات وارده به سرش در زندان گوهر دشت کرج به حالت اغما میرود و نهایتا جان میبازد،با تشکیل جلسه اضطراری، فضائل عزیزان  که قبلا سخنگو و دبیر سیاسی انجمن بود  به سمت دبیر کلی‌ برگزیده میشود .هم اکنون انجمن علیرغم داشتن اعضای فراوان اما به دلایل واضح امنیتی هیچ سخنگویی در داخل ایران نداشته و هر گونه اطلاع رسانی از طریق دفتر انجمن واقع در آمریکا صورت می‌پذیرد.

انجمن صرفاً یک تشکل حقوق بشری میباشد و به هیچ حزب و گروه سیاسی وابسته نمیباشد .

انجمن همچنان از جوانان و علاقمندان به فعالیت‌های حقوق بشری در داخل و خارج ایران عضو می‌پذیرد.

 
 
تماس با انجمن:                          anjomanhemayat@yahoo.com
تماس با مدیر سایت:                  azizanpress@azizanpress.com
جهت ارسال اخبار و اطلاعات و مقالات لطفا فقط با این آدرس الکترونیکی مکاتبه فرمائید:azizanpress@gmail.com
شماره تماس با دفتر مرکزی انجمن در آمریکا ۰۰۱۴۰۴۴۵۳۶۴۶۱