این سامانه ارگان خبری انجمن حمایت از حقوق دمکراتیک زندانیان سیاسی‌ میباشد.

اسم شما :
نشانی پست الکترونیک :
عنوان پیام :
پیام :


 
تماس با انجمن: anjomanhemayat@yahoo.com
تماس با مدیر سایت: azizanpress@azizanpress.com
جهت ارسال اخبار و اطلاعات و مقالات لطفا فقط با این آدرس الکترونیکی مکاتب فرمائید:
azizanpress@gmail.com
شماره تماس با دفتر مرکزي انجمن در آمريکا 0014044536461