گفتار هفتگی فضائل عزیزان(۲۰ شهریور ۱۳۹۲): چگونه و تحت چه شرایطی به اشرف حمله شد؟چرا در اشرف ۵۲ نفر کشته و هفت نفر گروگان گرفته شدند؟چرا با وجود آنکه مسعود رجوی از اشرف به اتفاق ۷ نفر دیگر ربوده شده است سازمان از اعلام آن‌ خودداری می‌کند؟اگر مسعود رجوی ربوده نشده است چرا حتی یک خط بیانیه در محکومیت حمله به اشرف از سوی رجوی منتشر نشده است؟چرا فقط محافظان مسعود رجوی به گروگان گرفته شده اند؟ و چرا‌های دیگر که در این برنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.