۱.نگاهی‌ به نرمش قهرمانانه خامنه ای، چرا رهبر جمهوری اسلامی به نرمش قهرمانانه به عنوان رویکرد جدید دیپلماسی اشاره کرد؟ ۲.بررسی دلیل سکوت حشمت الله طبرزدی ،چرا طبرزدی گفته است که به خاطر مادرش چهار سال سکوت خواهد کرد؟