روز شنبه ۲۱ دی ماه زندانی سیاسی سابق خوبیار ریگی ۳۵ ساله در خیابان راه آهن محله چدا در میرجاوه توسط نیروهای مرصاد وابسته به سپاه تروریستی قدس ترور شد و در دم جان باخت.باقر ریگی می‌گوید کسی‌ صدای درد و مظلومیتش را در جمهوری اسلامی نمیشنود