روز یکشنبه‌(۷مارچ/۱۶ اسفند)، تلویزیون آزاد ویژه برنامه‌ای را در ارتباط با روز جهانی‌ زن روی آنتن برد که در آن خانم‌ها بهیه جیلانی، شکوه میرزادگی و آقایان منصور اسانلو و رضا حسین بور از زوایت مختلف به بررسی نقض حقوق زن در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی پرداختند. همه مهمانان شرکت کننده معتقد بودند که تا جمهوری اسلامی در قدرت هست زنان نمیتوانند به حقوق خود برسند.