تلوزیون آزاد روز شنبه برنامه‌ای را روی آنتن برد که در آن دلایل حضور سرآسیمه جانشین فرماندهی سپاه پاسداران در شبکه اول ایران و چرایی صدور پیغام تهدید آمیز به آمریکا از سوی وی و رهبر جمهوری اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این برنامه به اظهارات متناقض و ناشی‌ از استیصال رهبر جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران هسته‌ای نیز پرداخته شد.حضور مریم رجوی در کنگره آمریکا و همزمان تهدید دو مقام امریکائی مبنی بر حمله نظامی به ایران باعث شد که هم رهبر جمهوری اسلامی و هم مقامات نظامی ایران به این موضوع واکنش نشان دهند. تلویزیون آزاد معتقد است که مقامات سپاهی ایران برخلاف قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی و برخلاف وصیت نامه خمینی در همه امور سیاسی دخالت میکنند و همین امر باعث شده است که یک میلیتاریسم نظامی در کشور حکمفرما باشد که حتی رهبر را نیز در چنبره خود محصور نموده است. در این برنامه همچنین اصطلاح "بزن و در رو" رهبر جمهوری اسلامی یک اصطلاح "چاله میدانی" در ردیف ادبیات کوچه و بازاری احمدی نژادی- آن ممه را لولو برد- توصیف شد.