در این کنفرانس ویدئویی آقایان عباس سعیدی(تحلیلگر اجتماعی) سعید صالحی نیا روانپزشک و عضو حزب کمونیست کارگری و آرشام پارسی مدیر سازمان دگرباشان ایرانی‌ در تورنتو در یک مناظره با حسن اجلالی ( مدافع نظام جمهوری اسلامی) به مناسبت ۱۷ می روز جهانی‌ مبارزه با ترس از همجنسگرایی به بحث و گفتگو در مورد حقوق اقلیت‌های جنسی‌ پرداختند .در این مناظره حسن اجلالی ضمن زشت قلمداد کردن عمل همجنسگرایی ،همجنسگرایان را اشخاصی‌ توصیف کرد که از انسانیت بدور هستند و نسل آنها به زودی منقطع خواهد شد و اظهار امیدواری کرد که رژیم جمهوری اسلامی نیز هرگز از بین نخواهد رفت.در مقابل سعید صالحی نیا و آرشام پارسی نیز صحبتهای جالبی‌ کردند که میتوانید در این ویدئو مشاهده کنید.