آپادانا تی وی //فضائل عزیزان :آقای رضا پهلوی بهتر است به جای مقایسه خودش با گاندی ، خودش را با پسر قذافی یا صدام حسین مقایسه کنه …. با این همه افتضاحی که رضا پهلوی به بار آورده ، توصیه می‌کنم که یه مدتی‌ خودشو مخفی‌ کنه و در رسانه‌ها کمتر آفتابی بشه…تا شاید مردم این افتضاحات ایشون را از یاد ببرند