در اين کنفرانس ويديوئي آقايان کيانوش توکلي مدير سايت ايران گلوبال و محمد زماني روزنامه نگار و عضو سکولارهاي سبز در آلمان و سعيد صالحي نيا عضو حزب کمونيست کارگري و عباس سعيدي تحليلگر اجتماعي مدافع نظام پادشاهي و خانم بهيه جيلاني عضو جبهه ملي به بررسي موضوع اصل آزادي بيان پرداختند