در این مناظره تلویزیونی آقایان دکتر میرزا آغاسی و حسن اجلالی (هوادار رژیم اسلامی) با جمشید
شارمهد عضو انجمن پادشاهی و علی‌ ضرابی نویسنده و قدیمی‌ترین عضو جبهه ملیّ به بحث و مناظره در مورد نسبت اسلام با دموکراسی‌ پرداختند