در این کنفرانس ویدیویی که از تلویزیون آزاد پخش شد،آقایان علی‌ سرمدی (روزنامه نگار) و محمد زمانی‌ فعال سیاسی و انصافعلی هدایت و خانم بهیه جیلانی جامعه شناس به بحث و تبادل نظر در مورد اپوزیسیون ایران و موانع موجود در راه آلترناتیو سازی پرداختند