این روزنامه نگار آمریکائی-اسرائیلی، معتقد است که فرمانده سپاه احتمالا توسط موساد با هدف جلوگیری از نزدیکی‌ آمریکا و ایران به یکدیگر، به قتل رسیده است