روابط عمومی دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد به موجب حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان متهم عبدالحمید ریگی شفا فرزند آزاد به اتهام محاربه وافساد فی الارض از طریق عضویت،‌ هواداری و تلاش موثر در  گروه   ( حندالله)  به سرکردگی عبدالمالک ریگی به اعدام محکوم که حکم صادره صبحگاه  دوشنبه 3/3/89 در محوطه زندان زاهدان به اجرا درآمد.
اينکه دادگاه و مراحل بازجوئي متهم موصوف تحت چه شرايط و ضوابطي انجام گرفته در پرده اي از ابهام قرار داردو محاکمه متهم  طبق روال رايج در داگاههاي ج.ا بدون رعايت حقوق اوليه(هئيت منصفه ،وکيل)برگزار شده بود و حتي بعد ازاعدامش همسر و برادر همسر عبدالحمید ریگی را با تهديد به شو هاي تلويزيوني ميکشند تا بگويند که عبدالحمید ریگی و اربابانش آمریکا و انگلیس جنایتکاری بی رحم است که حتی برای خانواده اش ارزشی قائل نیست!!.
انجمن حمايت از حقوق دمکراتيک زندانيان سياسي ضمن محکوم کردن اعدام سياسي اين شهروند ايراني از همه سازمانها و نهاد هاي حقوق بشري در خواست دارد بدور از هر گونه تبعيض در مقابل اعدام  هاي  فرا قضائي موضع شفاف اتخاذ کرده ويکصدا و باقدرت طي بيانيه هائي  در جهت جلو گيري از اعدام هاي احتمالي بعدي وارد  عمل شوند
انجمن حمايت از حقوق دمکراتيک زندانيان سياسي  [email protected]     سوم خرداد ۱۳۸۹ برابر با بيست و چهارم مه ۲۰۱۰