یک گزارش بسیار موثق حکایت از این دارد آقایان امین و امیر حسین موحدی اخیراً با حضور در دفتر حفظ منافع ایران در آمریکا، خواهان برگشت به ایران شده اند.گزارش میافزاید که از آنها در داخل دفتر حفظ منافع اعترافاتي به صورت تصویری و کتبی‌ اخذ شده است .آنها در درخواست خود به مسولان ایرانی، اعلام آمادگی کرده اند که به محض ورود به ایران با حضور در سیمای جمهوری اسلامی به افشاگری علیه اپوزیسیون بپردازند.به نظر می‌رسد برادران موحدی بر همان صندلی داغی‌ که پیشتر مدحی و زمانی‌ تکیه زده بودند تکیه خواهند زد؛ البته پیش از تکیه بر آن‌ صندلی معروف،پیشاپیش به صندلی سایت اطلاعاتی و امنیتی “بولتن نیوز” تکیه کرده اند که میتوانید با کلیک در اینجا افشاگری امین موحدی را که به عنوان یکی‌ از کاربران بولتن نیوز معرفی‌ شده است،مشاهده کنید.این خبر تکمیل خواهد شد