tondar jamshid

رادیو  تندر که ارگان تبلیغاتی انجمن پادشاهی ایران میباشد بعد از سالها سکوت با مدیریت جمشید شارمهد از تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۲ روی ماهواره یوتل ‌ست دوباره آغاز به کار کرده است. مسوولان این رادیو بارها از سوی مقامات جمهوری اسلامی متهم به عملیات تروریستی در داخل خاک ایران شده اند که “انفجار در حسینیه شیراز” در فروردین ۱۳۸۷ یکی‌ از آن‌ نمونه هاست.در این انفجار در شهر شیراز ۱۴ نفر کشته شدند و ۳ نفر از اعضای انجمن پادشاهی ایران در این رابطه دستگیر، محاکمه و اعدام شدند.

رهبر انجمن پادشاهی ایران فرود فولادوند از تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۰۷ به صورت مرموزی در ترکیه ناپدید شد و از آن‌ تاریخ به بعد هیچ خبری از او منتشر نشده است.بعد از ناپدید شدن فرود فولادوند، مدیر سایت رادیو تندر مدعی شد که فولادوند هنوز زنده است و خود و رادیو تندر را ادامه دهنده راه فولادوند عنوان نمود.به غیر از جمشید شارمهد(مدیر رادیو تندر) افرادی دیگری نیز مدعی ادامه راه فرود فولادوند شده اند و تحت نام انجمن پادشاهی ایران با ایجاد وبسایت و صفحه‌هات فیسبوک، همچنان خود را فعال نشان میدهند ولی‌ در دنیای واقعی‌ هیچ کارکرد و عملکرد محسوسی نداشته اند و بیشتر این افراد در واقع دنباله چی‌ و هوادار رضا پهلوی شده اند و به خودی خود هیچ شخصیت مستقلی ندارند.

تنها گروهی که بنظر می‌رسد فعالیت‌های جدیتر عملی‌ و تبلیغاتی داشته است، سایت و رادیو تندر میباشد که اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر روی ماهوار تبلیغات و آموزش‌های نظامی خود را از سر گرفته است.این گروه افراطی‌ترین گروه در طیف سلطنت طلب‌ها محسوب شده و فعالیت‌های آنان نیز از نگاه وزارت اطلاعات و حاکمان جمهوری اسلامی با حساسیت زیادی تعقیب و مورد واکنش قرار می‌گیرد.