روزنامه معتبر واشنگتن پست به نقل از سازمان مجاهدین گزارش کرده است که دستکم ۴۷ نفر از ساکنان کمپ اشرف در اثر حمله نیرو‌های عراقی‌ کشته شده اند.همزمان یکی‌ از سخنگویان نخست وزیر عراق نیز این خبر را تائید کرده است اما یکی‌ از مسئولین عراقی اردوگاه اشرف در گفتگو با خبرگزاری فرانسه مدعی شده است که هیچ حمله‌ای “خارج از اردوگاه اشرف صورت نگرفته است و تاکید کرده که هیچ سرباز عراقی نیز وارد اردوگاه اشرف نشده است.این مقام عراقی‌ انفجار‌ها در داخل اردوگاه را مربوط به چند بشکه نفت یا گاز عنوان کرده است.

mojahedin

هنوز مقامات جمهوری اسلامی موضع رسمی‌ در قبال آنچه که اردوگاه اشرف اتفاق افتاده است اتخاذ نکرده اند اما یک سایت اطلاعاتی و امنیتی(انجمن نجات) که اخبار مربوط به مجاهدین و بریده گان از آن‌ را مانیتور می‌کند طی‌ انتشار یک گزارش مبسوط ضمن تایید انجام حمله توسط نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف، تاکید کرد که در اثر این حمله شماری از مجاهدین کشته و برخی‌ نیز به اسارت نیروهای عراقی در آمده اند. گزارش سایت فوق از آن‌ جهت که تحت نظر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ادارهٔ میشود، حائز اهمیت میباشد.

انجمن حمایت از حقوق دموکراتیک زندانیان سیاسی ضمن محکوم کردن این حمله، خواهان آن‌ است که سازمان ملل متحد و آمریکا نسبت به حفظ جان شهروندان ایرانی مستقر در اردوگاه اشرف و لیبرتی را به عمل بیاورند و حمله اخیر به آنها نیز مورد ارزیابی و تحقیق قرار گرفته و عاملین و مباشرین چنین جنیاتی محاکمه و به افکار عمومی‌ معرفی شوند.