روزنامه صبح ایران چاپ لوس آنجلس، در شماره امروز(۱۳ فوریه) در ستون موسوم به “مهمان ناشناس” یادداشت جالب و قابل تاملی را منتشر کرده است که حاکی از استیصال و درماندگی مفرط رضا پهلوی دارد. در این یادداشت نویسنده  ضمن ابراز تاسف از عدم استقبال ایرانیان از فراخوان‌های رضا پهلوی, معتقد است “رضا پهلوی به خاطر اشتباهات بیشمارش” رگ ارتباطی خود با مردم را به خاطر آنچه که نویسنده آن را “نزدیکی‌ رضا پهلوی به رژیم و خامنه ای” توصیف کرده است، از دسsobh iran reza pahlavi 2ت داده است و به ادعای این یادداشت “دیگر کسی‌ برای وی تره هم خورد نمیکند”

در ادامه این یادداشت نویسنده با استناد به یک گفتگوی تلفنی با شخصی‌ از فرانسه، مدعی شده است که کار رضا پهلوی به جائی رسیده است که او را در بسیاری از محافل رسانه‌ای نمی‌پذیرند و به همین خاطر دست بدامان فرح پهلوی شده است تا بلکه با کمک او بتواند دوباره “جاده‌ها را صاف و هموار سازد”