انتشار عکسی‌ از زوج  جدا شده در فیسبوکfarmarz dadras 2

دو هفته پس از انتشار خبر جدائی یاسمین از رضا پهلوی، رضا پهلوی و یاسمین(زوج جداشده) با انتشار عکسی‌ مشترک از خود در صفحه‌های فیسبوک رسمی‌ خود تلاش کرده اند به خبر مذکور واکنش نشان دهند.  این عکس در تاریخ نامشخص و مکان نامعلومی گرفته شده است و مشخص نیست که با انتشار این عکس رضا پهلوی در صدد اثبات چه موضوعی بوده است. پیامی هم که به زبان انگلیسی‌ در توضیح عکس موصوف در فیسبوک یاسمین پهلوی منتشر شده است یک پیام کلی‌ در رابطه با روز عشّاق میباشد و هیچ اشاره‌ای دال بر ابراز عشق به شریک سابق زندگی‌ خود در آن مشاهده نمیشود.این اولین بار است که که رضا پهلوی به بهانه روز عشّاق عکسی‌ از خود و همسر سابقش در فسیبوک منتشر می‌کند، با بررسی تایم لاین فسیبوک یاسمین و رضا پهلوی مشخص است که در سال‌های پیش هرگز آنها در چنین روزی(روز عشّاق) عکسی‌ از خود منتشر نکرده بودند.

reza love

ظاهرا این عکس در پی‌ فشار افکار عمومی‌ در فسیبوک یاسمین و رضا پهلوی  منتشر شده است اما صرف انتشار عکس مشترک، آن هم در زمان و مکان نامعلوم  نمیتواند مخاطب را قانع کند که این زوج جدا شده همچنان باهم زندگی‌ میکنند چرا که حتی زوج‌های جدا شده نیز بنا بر دلایل واضح(دیدار فرزندان و…) ناگزیر به تماس با یکدیگر هستند و نظر به اینکه هیچ تکذیبه رسمی‌ مبنی بر عدم جدائی اشان از همدیگر منتشر نشده است، به نظر می‌رسد این عکس نیز مساله جدائی رضا پهلوی از یاسمین را نمیتواند در افکار عمومی‌ تایید یا تکذیب کند و به مصداق “آب در هاون کوبیدن” است.

یکی‌ از افسران سابق اطلاعاتی گارد شاهنشاهی(فرامرز دادرس) در واکنش به انتشار عکس رضا پهلوی با یاسمین طی‌ یک اظهار نظر در فیسبوک ضمن تائید  خبر جدائی یاسمین از رضا پهلوی چنین نوشت:این عکس هم مشکوک به نظر می رسد، نخست اینکه امروز و در چند روز گذشته هوای واشینگتن سرد و ابری بوده است، دوم اینکه در زمستان سرد ، برفی و طوفانی امسال در شما ل و شرق آمریکا هنوز برگ روی درختان دیده می شود ! چهره شاهزاده هم نسبت به هفته پیش که در پاریس و لندن گذرانده بود یکی دو سال چوانتر شده است، بهتر است کمی با خرد خود مشورت کنیم و زود تحت تاًثیر قرار نگیریم. کسانی که نزدیک به پرونده هستند رفتن همسر شاهزاده را تاًیید کرده اند با یک عکس زمستان بهار نمی شود و بهتر است آقای شاهزاده با طرفدارانش صادق باشد و طرفدارانش هم مانند حزب الهی ها که در ولایت خامنه ای ذوب شده اند در ولایت ایشان ذوب نشوند

farmarz dadras