گفتگوی محمد نوری زاد با تلویزیون آزاد

بعد از انتشار این مصاحبه، آقای رضا پرچی زاده در سامانه خبری “خودنویس” طی‌ انتشار یک مقاله به بررسی و نقد این مصاحبه پرداختند. برای مشاهده مقاله اینجا را کلیک کنید