یک پناهنده سیاسی ساعاتی قبل از فرودگاه لوس انجلس عازم ایران شدamir movahedi

امیر حسین موحدی، روزنامه نگار ساکن آمریکا، عصر امروز (۲۹ آوریل) از فرودگاه تام برادلی لوس آنجلس راهی‌ ایران شد. وی پیشتر نیز در صفحه فیسبوک شخصی‌ و سایت خودنویس از همراهی خود با اپوزیسیون ابراز پشیمانی کرده بود و از اشتیاق خود برای بازگشت به ایران سخن گفته بود. امیر حسین موحدی حدود ۳ سال پیش با اخذ پناهندگی سیاسی وارد آمریکا شده بود. وی به همراه بردار خود(امین موحدی) مدت کوتاهی را نیز با حزب مشروطه و نهاد مردمی همکاری کرده بود. او ادّعا میکرد که توسط جمهوری اسلامی به خاطر مصاحبه‌های حقوق بشری مورد شکنجه قرار گرفته است و به همین دلیل نیز از ایران گریخته است.

اما اخذ پاسپورت و توبه نامه از دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن و بازگشت وی به ایران باعث برانگیخته شدن سوالاتی در ذهن افکار عمومی‌ شده است؟ چرا کسی‌ که ادعا میکرد توسط جمهوری اسلامی مورد اذیت و آزار و شکنجه قرار گرفته به راحتی‌ بدون ترس دوباره به ایران برمیگردد؟ آیا او نیز مانند سردار مدحی یک نفوذی از طرف جمهوری اسلامی بود؟ آیا موحدی نیز بعد از رسیدن به ایران بر همان صندلی داغی  در صدا و سیمای جمهوری اسلامی جلوس خواهد کرد که سردار مدحی تکیه داده بود؟