سخنگوی سازمان جیش العدل، محمد سعید زهی ترکمان، با حضور در تلویزیون آزاد جزئیات آزاد شدن مرزبانان اسیر ایرانی را تشریح کرد. وی همچنین از عملیات جدید سازمان جیش العدل در رابطه با منهدم گردیدن یک خودرو متعلق به سپاه پاسداران در بازارچه مرزی سراوان سخن گفت. آقای زهی همچنین در مورد سوالی در مورد همکاری احتمالی‌ گروهبان دوم جمشید دانای فر با جیش العدل پاسخ داد. سوالات دیگری نیز در این گفتگو مطرح گردید و بینندگان نیز فرصت پیدا کردنند تا با تماس تلفنی، پرسش‌های خود را مطرح سازند.سخنگوی جیش العدل در بخشی از اظهارات خود مدعی شد که سربازان اسیر ایرانی در طول مدت اسارت هر کدام با ۱۰ کیلو اضافه وزن به ایران انتقال داده شدند.