جنجال بر سر یک تسلیت گویی متملقانه

روز پنجشنبه ۱۷ دی‌ ماه سال جاری، اشرف پهلوی، خواهر محمد رضا پهلوی در سنّ ۹۶ سالگی در آمریکا فوت کرد. به دنبال درگذشت وی ، سلطنت طلبان پیام‌های تسلیتی را به خانواده پهلوی منتشر کردند. بسیاری از فعالان سیاسی نیز به علت برخی‌ از ملاحظات و حواشی موجود در زندگی‌ سیاسی و اجتماعی اشرف همانگونه که در حیاتش سکوت پیشه کرده بودند بعد از مرگش نیز ترجیح دادند به سکوت خود ادامه بدهند. اما در این میان نوشته منوچهر محمدی، فعال سابق دانشجوئی، موجی از اعتراضات را بر انگیخت. وی بعد از مرگ اشرف پهلوی طی‌ انتشار متنی در فیسبوک تحت عنوان “تسلیت به خانواده رنجدیده پهلوی” با ادبیات متملقانه و چاپلوسانه و نسبت دادن صفت‌های مبالغه آمیزی چون “خاندان ایران ساز پهلوی” ، مرگ اشرف پهلوی را به خانواده رضا پهلوی تسلیت گفت.manoochehr

نوع نوشتار و اوصاف به کار رفته در نوشته منوچهر محمدی باعث واکنش حتی نزدیکترین دوستان وی شد. اکبر لکستانی، پناهنده سیاسی مقیم کالیفرنییا، در صفحه فیسبوک خود ادبیات مبالغه آمیز محمدی را به باد انتقاد گرفت و وی را متهم به چاپلوسی و تملق کرد. اما این انتقاد برای منوچهر محمدی گران آمد و باعث شد که با نوشتن یک متن دیگر اکبر لکستانی را با برخی‌ دیگر از منتقدان خود  “فحاش” ، ” غیر دموکرات” و “غیر متمدن” بنامد. وی در بخشی از نوشتارش در دفاع از عملکرد خود چنین نوشت : شما دوستان بسیار عزیز من که تازه هنوز که به قدرت نرسیده اید مرا بخاطر یک تسلیت از سر دوستی‌ با خانواده پهلوی از دو تا از ابتدایی‌‌ترین اما مهمترین حقوقم که به واقع حقوقی چون تصمیم گیری و ابراز عقیده است محروم میسازید و فراتر از آن‌ نیز بی‌ احترامی میکنید لذا در فردای پس از آزادی ایران چه تضمینی است برای حفظ امنیت و حقوق من جمهوریخوه و نیز امثال من که منتقدمان هستید ؟

 

متعاقب جوابیه منوچهر محمدی، اکبر لکستانی  اینبار با انتشار مقاله‌ای مبسوط با لحن تند و صریح تری منوچهر محمدی را متهم به حمایت از استبداد شاهنشاهی  کرد. وی با اشاره به سابقه قاچاق مواد مخدر توسط اشرف پهلوی، منوچهر محمدی را متهم به حمایت از یک قاچاقچی مواد مخدر کرد و چنین نوشت :جناب آقای منوچهر محمدی ، شما در پاسخی که به واکنش ها به نوشته قبلی خود دادید منتقدان خود را به عدم اعتقاد به دموکراسی متهم کردید چرا که تلاش شما برای “دموکرات تر شدن” را محکوم کرده بودند. آقای محمدی عزیز از چه زمانی حمایت از یک قاچاقچی مواد مخدر و تحریف تاریخ و ساختن یک قهرمان از یک جنایت کار تلاش برای دموکراتیک تر شدن محسوب میشود؟

 manoochehr tasliyat

اکبر لکستانی در ادامه نوشتار خود ضمن اشاره به کشته شدن امیر کریم پور شیرازی، روزنامه نگار منتقد، توستد اشرف پهلوی چنین نوشت:آقای محمدی چرا جان امیر کریم پور شیرازی روزنامه نگارمنتقد اشرف پهلوی که به دستور شخص خود اشرف پهلوی به آتش کشیده میشود و تا صبح در زیر درد سوختگی جان میدهد ،کم ارزشتر از کشته شدگان در زمان جمهوری اسلامی است.
آیا حمایت شما از رژیم شاه حمایت از این جنایات نیست؟