درگیری در حین رأی‌گیری بین طرفداران دو داوطلب مجلس، کاظم موسوی و محمد فیضی در اردبیل مسجد قدس

امروز جمعه ۱۰ اردیبهشت ماه، صدها داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای کسب ۶۸ کرسی باقی‌ مانده با یکدیگر به رقابت پرداخته اند.این رقابت‌ها در حالی‌ انجام میشود که در بخشی از حوزه‌های رگیری بین طرفداران داوطلبان درگیری‌هایی‌ گزارش شده است. خبرگزاری دولتی ایسنا گزارش داده است که در شهر ممسنی استان فارس در یکی‌ از حوزه‌ها تیراندازی صورت گرفته که منجر به زخمی شدن ۴ نفر گردیده است. معاون امنیتی وزیر کشور، حسین ذوالفقاری ضمن تایید این تیراندازی ادعا کرده است که در سایر شهر‌های ایران امنیت برقرار است و هیچ درگیری رخ نداده است. اما علیرغم این ادعا خبرنگار افتخاری پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر از شهر اردبیل گزارش داده است  که در یکی‌ از حوزه‌های رای گیری در استان اردبیل طرفداران سید کاظم موسوی به طرفداران محمد فیضی(داوطلب نمایندگی) به صورت فیزیکی‌ و لفظی به یکدیگر حمله ور شده اند. فیلم قسمت هایی از این درگیری بین دو داوطلب نمایندگی در اردبیل به دست ما رسیده است که اینجا میتوانید مشاهده کنید.