همه چیز در مورد نحوه ربوده شدن صبری حسن پور توسط وزارت اطلاعت.

روز یکشنبه‌ ، ۱۲ اردیبهشت ماه تلویزیون آزاد با حضور منصور اسانلو در مورد چگونگی‌ ربوده شدن صبری حسن پور از ترکیه برنامه ویژه‌ای را ارائه کردند.همچنین فضائل عزیزان با تاکید بر لزوم مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی مدعی شد که حتی نلسون ماندلا نیز سالیان متمادی به صورت مسلحانه با رژیم آپارتاید مبارزه کرد. وی همچنین در بخشی دیگر از گفتار خود از مبارزات عباس لسانی قدر دانی‌ کرد و وی را ماندلای آذربایجان لقب داد.برای مشاهده ویدئو اینجا را کلیک کنید.