بازگشت بی‌ سر و صدای یک کارمند صدای آمریکا به ایران

وبسایت “روز آنلاین” اخیرا فاش ساخت که کیانوش سنجری یکی‌ از کارمندان صدای آمریکا که به عنوان پناهنده سیاسی سالها در آمریکا اقامت داشت، پس از اخراج شدن از این رسانه به ایران برگشته است. کیانوش سنجری به خاطر برخی‌ از گزارشات خود در مورد زندانیان سیاسی در زمان حضور در ایران به صورت کوتاه مدت بازداشت شده بود و ادعا میکرد که در زمان بازداشتش تحت شکنجه بوده است.وی در سال ۱۳۷۸ از طریق عراق  به عنوkianoosh-sanjariان پناهنده سیاسی به کشور نروژ منتقل شد. وی سپس با کمک یک بنیاد حقوق بشری توانست با اخذ ویزای کاری وارد ایالت متحده آمریکا شود و در صدای آمریکا بدون داشتن کوچکترین سابقه کاری به کار مشغول گشت. اقامت او در آمریکا چندان بی‌ سر و صدا نبود.آقای سنجری در زمان اقامت خود در آمریکا از خانم لیلا مظاهری که وکیل پرونده مهاجرت او بود  به اتهام تعرض جنسی‌ شکایت کرد و مدعی شد که خانم مظاهری او را مجبور به همخابگی کرده است. ادعأیی که به سرعت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر به عنوان اولین رسانه با بازنشر اسناد دادگاه آن را تحت عنوان “یک کارمند مذکر صدای آمریکا مورد تجاوز جنسی‌ قرار گرفت” را روی خروجی خود قرار داد. همین افشاگری بعدها موجبات اخراج آقای سنجری را از صدای آمریکا پدید آورد.

کیانوش سنجری بعد از اخراج از صدای آمریکا، مدتی را در یکی‌ از کبابی‌های حومه شهر مری لند کار میکرد. برخی‌ از رقبا و همپالگی‌های سابق وی، آقای سنجری را متهم به عضویت در بسیج میکردند و نهایتاً او را عامل جمهوری اسلامی معرفی‌ میکردند. اما آقای سنجری همواره خود را مخالف نظام جمهوری اسلامی عنوان میکرد و در مصاحبه با رسانه ها ادعا میکرد که بارها توسط نیرو‌های امنیتی ایران دستگیر و شکنجه شده است. اکنون که خبر بازگشت بی‌ سر و صدای سنجری در روز آن‌ لاین فاش شده است، این سوال بنیادین در اذهان عمومی‌ بی‌ پاسخ مانده است: چگونه کسی‌ که ادعای مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ستمگر را داشت و خود را قربانی شکنجه معرفی‌ میکرد، دوباره به آغوش همان رژیم ستمگر و شکنجه گری برگشته است که از آن به ظاهر گریخته بود؟!