از ساعت آغازین امروز، ۱۰ دسامبر سایت‌های مختلف خبری، خبری  تحت عنوان “بازداشت پیمان عارف پناهنده ایران در ترکیه” را به نقل از صفحه فیسبوک شخصی‌ همسر پیمان عارف بر روی خروجی‌های خود قرار دادند. از همه جالبتر اینکه بخش فارسی‌ بی‌ بی‌ سی‌ از جمله اولین بنگاه‌های خبری بود که با قید فوریت به بازتاب این خبر پرداخت و نوشت : “بر اساس خبر‌های غیر رسمی‌ پیمان عارف توسط نیرو‌های امنیتی ترکیه دستگیر شده است.” پرداختن بی‌ بی‌ سی‌ به خبر دستگیری یک پناهنده ایرانی آن هم بر مبنای اخبار غیر رسمی‌ منتشر شده در فضای مجازی خود حکایت عجیبی‌ است، چرا که دست اندرکاران این سایت به اصطلاح بسیار بیطرف! ادعا دارند  که تا اخبار از چند منبع موثق برای آنها تایید نشود از انتشار آنها به دلایل حرفه ای! خودداری میکنند! اکنون چگونه این سایت پر وسواس, خبری را که به اذعان خودشان خبر غیر رسمیست بدین گونه بدون فوت وقت و …در سایت خود بازنشر می‌کند؟ بی‌ بی‌ سی‌ که اگر دهها نفر در ایران دستگیر یا زندانی شود به بهانه اینکه اخبار غیر رسمیست و امکان تایید آن‌ را ندارند از بازتاب آن خوداری کرده و می‌کند.peyman-aref

اگر از موضوع بی‌ بی‌ سی‌ و انعکاس اخبار به اصطلاح دقیق و حرفه‌ای آن بگذریم، از انعکاس اخبار دستگیری پیمان عارف در سایت‌های حکومتی و اصولگرای داخلی‌ ایران به راحتی‌ بی‌ بی‌ سی‌ نمیتوان گذشت؛ سایت‌های داخلی‌ ایران از جمله سایت “آذریها” و “فرارو” و … با بازتاب خبر دستگیری پیمان عارف پرداختند. اساسا این سایت‌ها از دیر باز اخبار مخالفین و منتقدین ایرانی خارج از کشور را یا اصلا منعکس نمیکنند و یا اگر هم انعکاس بدهند با القابی چون “ضدّ انقلاب”، “وطن فروش” و “خائن” ابتدا به ساکن لجن مالش میکنند و سپس خبر را به سبک و سیاق مورد پسند خود بازنشر میدهند، رویه‌ای که اصلا در مورد آقای پیمان عارف دیده نشد. و اساسا این سوال در ذهن افکار عمومی‌ پدید آمده است که چگونه سایت‌های حکومتی و امنیتی ایران اخبار یکی‌ از به اصطلاح مخالفان خود را بازتاب میدهند!

قضیه پیمان عارف زمانی‌ جالب تر‌ میشود که نامبرده در زمان دستگیری توسط نیرو‌های امنیتی ترکیه  برای اخذ کمک در صدد تماس با سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه بر می‌اید! آری پیمان عارفی که بی‌ بی‌ سی‌ از وی به عنوان پناهنده سیاسی یاد می‌کند، برای جلوگیری از دستگیر شدن دست به دامان سفارت دولتی میشود که ادعا می‌کند از دست آن به خارج از کشور پناهنده شده است!

[email protected]

فضائل عزیزان پناهنده سیاسی مقیم آمریکا   ۱۰ دسامبر ۲۰۱6