روز پنجشنبه، ۸ ژوئن شماری از مخالفان جمهوری اسلامی نشستی را در یکی‌ از اتاق‌های کنگره آمریکا انجام دادند. این نشست با کمک و همکاری کنگرسمن جمهوری خواه پاتریک میهن انجام پذیرفت. روز سه شنبه ۱۳ ژوئن سه‌ تن‌ از شرکت کنندگان در نشست با حضور در تلویزیون پارس به تشریح اهداف نشست مزبور پرداختند. آقایان رضا پرچیزاده و فرهمند کلایه و خانم مرجان گرینبلت در یک برنامه تلویزیونی متعلق به نهاد مردمی در باره اهداف گردهمایی توضیحاتی‌ ارائه دادند. برای مشاهده مشروح این گفتگو لطفاً به لینک ذیل مراجعه کنید