عصبانیت یک سایت امنیتی از تحرکات اخیر مخالفان رژیم در کنگره آمریکا

در هفته‌های اخیر طیف‌های مختلف اپوزیسیون جمهوری اسلامی با حضور و انجام سخنرانی در کنگره آمریکا، خواهان سرنگونی رژیم ایران با کمک آمریکا شده اند. تحرکات مخالفان رژیم به ویژه پس از روی کار آمدن دولت جدید ترامپ در آمریکا به شکل روز افزونی افزایش پیدا کرده است و هیمن امر موجبات ناخرسندی رژیم حاکم بر ایران را فراهم آورده است. برخی‌ از سایت‌های امنیتی و حکومتی داخل ایران از جمله سامانه موسوم به “امپراتوری دروغ” که اخبار مربوط به اپزیسیون را رصد می‌کند با انتشار یک گزارش نسبتا مبسوط به این جنب و جوش‌های اخیر فعالان سیاسی در آمریکا واکنش نشان داده است. این سایت امنیتی که ید طولایی در حمله به مخالفان رژیم دارد در مطلبی ذیل عنوان “اپوزیسیون: نیازمند کمک آمریکا هستیم” به ضمن اذعان به موج روزفزون فعالیت‌های اپوزیسیون در آمریکا به بررسی این مسئله پرداخته است و تلاش کرده است تا این فعالیت‌ها را کوششی جهت دریافت کمک مالی از کنگره آمریکا از سوی آنان عنوان کند. این سایت در ادامه گزارش خود ضمن نام بردن از فضائل عزیزان، وی را یکی‌ از عناصر “خورده پا و ناچیز” اپوزسیون توصیف کرده است که به گفته این سایت در صدد تئوریزه کردن اخذ کمک از دولت‌های اجنبیست.

فضائل عزیزان در واکنش به این گزارش سایت امنیتی ، در صفحه فیسبوک شخصی‌ خود به این گزارش بلافاصله واکنش نشان داد و ضمن تقبیح و نکوهش ادبیات بکار گرفته شده از سوی نیرو‌های امنیتی، چنین نوشت:

سربازان جنگ نرم خامنه‌ای باز به من “ناچیز و خرده” پا حمله کردند! این نوع ادبیات ، ویژه بازجویان اطلاعاتی رژیم است. تحقیر شخصیت فعالان سیاسی از جمله دروسی است که به آنها به صورت سیستماتیک آموزش داده میشود تا به خیال خودشان بتوانند ببدین وسیله شخصیت مخالفان خود را ناچیز جلوه دهند و آنها را بشکنند. در ایران هم که بودم، در مقاطعی که مرا به وزارت اطلاعت احضار میکردند، دقیقاً بازجو‌ها با استفاده از همین جنس ادبیات با من برخورد میکردند. به خاطر دارم که یکی‌ از آنها (بازجویان) خطاب به من با توهین و عصبانیت میگفت: تو فکر کردی کی‌ هستی‌ کثافت؟ بدبخت! تو عددی نیستی‌! تو مریضی تو بیچاره‌ای هستی‌ که خودت هم نمیدونی چیکار میکنی‌!

آری دوستان، این نوع برخورد یک نوع برخورد روزمره با کوشندگان سیاسی شده است. یکی‌ نیست به این آقایان و خانم‌های اطلاعاتی بگوید: حالا که ما که خرده پا و ناچیز تشریف داریم، حالا شما چرا وقت خودتان را برای ما افراد ناچیز تلف می‌کنید و مقاله علیه ما مینویسید؟! سخن من ما این امنیتیی‌های رژیم این است: روزی فرا خواهد رسید که همین کسانی‌ که شما‌ها آنها را ناچیز میپندارید و یک عمر تحقیر کردید، دودمان ناچیز و بی‌مقدار شما را به باد خواهند داد.