قطع برنامه پسرک گستاخ از تلویزیون سلطنت طلب پارس

مسعود صدر، برنامه ساز تلوزیون پارس که حدود ۳۴ مصاحبه با امیر عباس فخرآور داشت، روز سه‌ شنبه ۸ آگوست طی‌ انتشار ویدئویی ۸ دقیقه‌ای در فیسبوک خود از پایان همکاری خود با امیر عباس فخرآور در تلویزیون پارس خبر داد. وی دلیل این کار خود را توهین‌های مکرّر فخرآور به رضا پهوی و فرح دیبا عنوان کرد. فخرآور از چند هفته پیش طی‌ یک سلسله گفتار ویدئویی در فضای مجازی اتهامات زیادی را متوجه شخص رضا پهلوی کرده است؛ درخواست کمک یک میلیارد دلاری از مقامات آمریکا، تشکیل ارتش سایبری شاهنشاهی برای سرکوب منتقدان، حذف منتقدان و مصرف شخصی‌ پول‌های مبارزاتی از جمله آنها هستند.

امیر عباس فخروار، یکی‌ از چهره‌های رسوای شناخته شده ای‌ است که فاقد هر گونه انگیزه سیاسی و مبارزاتی میباشد و سوابق وی در خبرچینی برای وزارت اطلاعات تاکنون حداقل از سوی پنج زندانی سیاسی معتبر تایید شده است. فخرآور به دلیل کارنامه سیاه خود، از سوی نیروو‌های آگاه و مبارز اپوزیسیون مطرود شده است. وی سال‌ها پیش تلاش کرد با نزدیکتر شدن به طیف سلطنت طلبان به ویژه شخص رضا پهلوی، خود را از انزوا خارج کند. پایگاه خبری حقوق انسانی‌ و اولیه بشر در همان مقطع(حدود ۴ سال پیش) طی‌ انتشار مقاله‌ای مبسوط تحت عنوان “تن‌ دادن رضا پهلوی به همکاری با امیر عباس فخرآور از کجا نشأت می‌گیرد” کوشید تا خطر این عنصر اطلاعاتی فرصت طلب را به آنها گوشزد کند اما این فریاد‌ها به علت بی‌ پرنسیبی سلطنت طلب‌ها با بی‌ اعتنایی مواجه گردید. اکنون ۴ سال از آن مقاله هشدار آمیز می‌گذرد و اکنون رضا پهلوی و اطرافیانش تازه فهمیده اند که چه ماری را در آستین خود پروراندند. اما به نظر می‌رسد که این فهم و درک آنها از چهره واقعی‌ فخرآور همچون نوش داروئی پس از مرگ پهلوی میباشد، چرا که اکنون فخروار بعد از سال‌ها نشست و برخاست با طیف سلطنت طلب‌ها و شخص رضا پهلوی، اطلاعت زیادی از “مگو های” آنها دارد.

خود کرده را تدبیر نیست جناب پهلوی!